2001-2050

2001 PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH CHO LÚA VIỆT NAM Tra cứu NGUYỄN HOÀNG LÂM  
2002 KỸ THUẬT HẠN CHẾ LÚA LÉP VIỆT NAM Tra cứu NGUYỄN HOÀNG LÂM  
2003 NHỮNG LOẠI RUỘNG NÀO KHÔNG NÊN PHỦ PHÂN BÓN VIỆT NAM Tra cứu NGUYỄN HOÀNG LÂM  
2004 KINH NGHIỆM TRỒNG LÚA VIỆT NAM Tra cứu NGUYỄN HOÀNG LÂM  
2005 THU HOẠCH LÚA ĐÚNG ĐỘ CHÍN VIỆT NAM Tra cứu NGUYỄN HOÀNG LÂM  
2006 QUẢN LÝ DỊCH BỆNH THEO CHƯƠNG TRÌNH IPM CHO LÚA VIỆT NAM Tra cứu NGUYỄN HOÀNG LÂM  
2007 BÓN PHÂN THEO BẢNG SO MÀU LÁ CHO LÚA VIỆT NAM Tra cứu NGUYỄN HOÀNG LÂM  
2008 ĐIỀU CHỈNH NƯỚC CHO LÚA VIỆT NAM Tra cứu NGUYỄN HOÀNG LÂM  
2009 XỬ LÝ CỎ CHO LÚA VIỆT NAM Tra cứu NGUYỄN HOÀNG LÂM  
2010 PHƯƠNG PHÁP SẠ (SẠ HÀNG HOẶC SẠ THƯA) VIỆT NAM Tra cứu NGUYỄN HOÀNG LÂM  
2011 CHỌN GIỐNG LÚA PHÙ HỢP MÙA VỤ VIỆT NAM Tra cứu NGUYỄN HOÀNG LÂM  
2012 LÀM ĐẤT VÀ VỆ SINH ĐỒNG RUỘNG VIỆT NAM Tra cứu NGUYỄN HOÀNG LÂM  
2013 THỜI VỤ THÍCH HỢP: ĐÔNG XUÂN SỚM-HÈ THU TRỄ VIỆT NAM Tra cứu NGUYỄN HOÀNG LÂM  
2014 MƯỜI KHÂU KỸ THUẬT GIÚP GIẢM CHI PHÍ CANH TÁC LÚA VIỆT NAM Tra cứu NGUYỄN HOÀNG LÂM  
2015 NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý TRONG CHĂM SÓC VÀ PHÒNG BỆNH CHO LÚA VIỆT NAM Tra cứu NGUYỄN HOÀNG LÂM  
2016 KỸ THUẬT TĂNG SẢN LƯỢNG CHO LÚA NƯỚC VIỆT NAM Tra cứu NGUYỄN HOÀNG LÂM  
2017 MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC LÚA MÙA VIỆT NAM Tra cứu NGUYỄN HOÀNG LÂM  
2018 KỸ THUẬT GIEO TRỒNG GIỐNG LÚA CNR02 Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM Tra cứu NGUYỄN HOÀNG LÂM  
2019 KỸ THUẬT BÓN PHÂN CHO LÚA NGẮN NGÀY VIỆT NAM Tra cứu NGUYỄN HOÀNG LÂM  
2020 KỸ THUẬT TRỒNG LÚA CẠN CHO NĂNG SUẤT CAO VIỆT NAM Tra cứu NGUYỄN HOÀNG LÂM  
2021 KỸ THUẬT TRỒNG CÁC GIỐNG LÚA VIỆT NAM Tra cứu NGUYỄN HOÀNG LÂM  
2022 KỸ THUẬT GIEO MẠ DƯỢC DÀY VIỆT NAM Tra cứu NGUYỄN HOÀNG LÂM  
2023 THÂM CANH MẠ THEO PHƯƠNG PHÁP TUNEN TRÊN RUỘNG VIỆT NAM Tra cứu NGUYỄN HOÀNG LÂM  
2024 KỸ THUẬT LÀM MẠ VIỆT NAM Tra cứu NGUYỄN HOÀNG LÂM  
2025 CÁCH LÀM CHO THÓC GIỐNG TĂNG TỶ LỆ NẢY MẦM VIỆT NAM Tra cứu NGUYỄN HOÀNG LÂM  
2026 PHƯƠNG PHÁP CHĂM SÓC LÚA VIỆT NAM Tra cứu NGUYỄN HOÀNG LÂM  
2027 PHƯƠNG PHÁP CHỌN GIỐNG LÚA KHỎE VIỆT NAM Tra cứu NGUYỄN HOÀNG LÂM  
2028 KỸ THUẬT CHỌN VÀ CHĂM SÓC LÚA GIỐNG VIỆT NAM Tra cứu NGUYỄN HOÀNG LÂM  
2029 KỸ THUẬT TRỒNG LÚA VIỆT NAM Tra cứu NGUYỄN HOÀNG LÂM  
2030 KỸ THUẬT TRỒNG CÂY LƯƠNG THỰC VIỆT NAM SÁCH NGUYỄN HOÀNG LÂM  
2031 CHUYỂN ĐỔI GIỐNG CAM, QUÝT THÔNG QUA KHUẨN ĐẤT TRUNG GIAN AGROBACTERIUM VIỆT NAM Tra cứu THANH HUYỀN Lâm nghiệp, cây ăn quả
2032 KINH NGHIỆM TRỒNG VÀ CHĂM SÓC GIỐNG CAM V2 VIỆT NAM Tra cứu THANH HUYỀN Lâm nghiệp, cây ăn quả
2033 KINH NGHIỆM TRỒNG CAM ĐỎ CARA CARA VIỆT NAM Tra cứu THANH HUYỀN Lâm nghiệp, cây ăn quả
2034 KẾT QUẢ MÔ HÌNH KHẢO NGHIỆM CÁC GIỐNG CAM TỀ CỦA TRUNG QUỐC TẠI HÀ GIANG VIỆT NAM Tra cứu THANH HUYỀN Lâm nghiệp, cây ăn quả
2035 TRỒNG CAM MẬT KHÔNG HẠT NHIỀU ƯU ĐIỂM VIỆT NAM Tra cứu THANH HUYỀN Lâm nghiệp, cây ăn quả
2036 TRỒNG CAM SÀNH BẰNG GỐC GHÉP VOLKA CHO HIỆU QUẢ CAO VIỆT NAM Tra cứu THANH HUYỀN Lâm nghiệp, cây ăn quả
2037 KINH NGHIỆM TRỒNG GIỐNG CAM VALENCIA VIỆT NAM Tra cứu THANH HUYỀN Lâm nghiệp, cây ăn quả
2038 PHỤC HỒI VƯỜN CAM, QUÝT BỊ NHIỄM MẶN VIỆT NAM Tra cứu THANH HUYỀN Lâm nghiệp, cây ăn quả
2039 KINH NGHIỆM TRỒNG CAM CANH SAI QUẢ VIỆT NAM Tra cứu THANH HUYỀN Lâm nghiệp, cây ăn quả
2040 ĐIỀU KHIỂN CAM, QUÝT RA HOA ĐẬU QUẢ VIỆT NAM Tra cứu THANH HUYỀN Lâm nghiệp, cây ăn quả
2041 BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỤNG QUẢ CAM, QUÝT VIỆT NAM Tra cứu THANH HUYỀN Lâm nghiệp, cây ăn quả
2042 CÁCH HẠN CHẾ CAM, QUÝT BỊ CHẾT ÚNG TRONG MÙA MƯA VIỆT NAM Tra cứu THANH HUYỀN Lâm nghiệp, cây ăn quả
2043 TRỒNG ỔI XEN CAM, QUÝT MANG LẠI HIỆU QUẢ CAO VIỆT NAM Tra cứu THANH HUYỀN Lâm nghiệp, cây ăn quả
2044 TRỒNG CỎ RAU TRAI TRONG VƯỜN CAM, QUÝT VIỆT NAM Tra cứu THANH HUYỀN Lâm nghiệp, cây ăn quả
2045 CHĂM SÓC CAM, QUÝT SAU THU HOẠCH VIỆT NAM Tra cứu THANH HUYỀN Lâm nghiệp, cây ăn quả
2046 CHĂM SÓC BẢO VỆ CÂY CAM, QUÝT VIỆT NAM Tra cứu THANH HUYỀN Lâm nghiệp, cây ăn quả
2047 KINH NGHIỆM CHĂM SÓC CAM, QUÝT VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Tra cứu THANH HUYỀN Lâm nghiệp, cây ăn quả
2048 CHỐNG DỊCH BỆNH-PHÁT TRIỂN DIỆN TÍCH CÂY CAM XOÀN VIỆT NAM Tra cứu THANH HUYỀN Lâm nghiệp, cây ăn quả
2049 PHƯƠNG PHÁP LÀM SẠCH BỆNH CÂY CÓ MÚI BẰNG KỸ THUẬT GHÉP MÔ VIỆT NAM Tra cứu THANH HUYỀN Lâm nghiệp, cây ăn quả
2050 PHÒNG TRỪ BÊNH THỐI GỐC CHẢY NHỰA Ở CAM, QUÝT VIỆT NAM Tra cứu THANH HUYỀN Lâm nghiệp, cây ăn quả