2151-2200

2151 ĐỘ ẨM ĐẤT VÀ TƯỚI NƯỚC HỢP LÝ CHO CÂY TRỒNG (HỆ THỐNG TƯỚI NƯỚC) VIỆT NAM SÁCH NGUYỄN ĐỨC QUÝ, NGUYỄN VĂN DUNG.  
2152 HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2153 HỆ THỐNG TƯỚI PHUN MƯA VỚI THIẾT BỊ PHUN NHỎ MICROSPRINKLER VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2154 TƯỚI PHUN MƯA VỚI ỐNG NỐI DI ĐỘNG VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2155 HỆ THỐNG TƯỚI PHUN MƯA VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2156 PHƯƠNG PHÁP TƯỚI BẰNG ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2157 TƯỚI RÃNH VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2158 TƯỚI BĂNG VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2159 PHƯƠNG PHÁP TƯỚI VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2160 TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NƯỚC TƯỚI VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2161 ẢNH HƯỞNG CỦA MUỐI TAN ĐẾN ĐẤT VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2162 TÁC ĐỘNG CỦA MUỐI TAN ĐẾN CÂY TRỒNG VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2163 THÀNH PHẦN VÀ NỒNG ĐỘ MUỐI TAN VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2164 CHẤT LƯỢNG NƯỚC TƯỚI VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2165 ẢNH HƯỞNG CÁC GIAI ĐOẠN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY ĐẾN THỰC TẾ TƯỚI NƯỚC VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2166 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LƯỢNG BỐC HƠI MẶT RUỘNG ET VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2167 NHU CẦU NƯỚC CỦA CÂY TRỒNG VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2168 NHU CẦU NƯỚC VÀ NHU CẦU TƯỚI CỦA CÂY TRỒNG VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2169 SỰ HẤP THỤ NƯỚC CỦA BỘ RỄ CÂY VÀ ĐỘ SÂU THIẾT KẾ TƯỚI CỦA BỘ RỄ VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2170 BỐC HƠI MẶT LÁ VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2171 SỰ HẤP THỤ NƯỚC CỦA CÂY TRỒNG VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2172 VAI TRÒ CỦA NƯỚC VỚI CÂY TRỒNG VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2173 QUAN HỆ ĐẤT, NƯỚC VÀ CÂY TRỒNG VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2174 ĐỘ DỐC MẶT ĐẤT VÀ TƯỚI NƯỚC VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2175 TÍNH THẤM NƯỚC CỦA ĐẤT VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2176 LƯỢNG TRỮ NƯỚC TRONG ĐẤT VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2177 CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG ẨM TRONG ĐẤT VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2178 ĐO GIÁN TIẾP ĐỘ ẨM ĐẤT BẰNG THIẾT BỊ TENSIOMETER VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2179 ĐỘ ẨM ĐẤT VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2180 PHÂN LOẠI NƯỚC TRONG ĐẤT VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2181 DUNG TRỌNG, TỶ TRỌNG, ĐỘ RỖNG VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2182 NƯỚC VÀ ĐẤT VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2183 ĐẤT SÉT VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2184 ĐẤT THỊT PHA SÉT VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2185 ĐẤT THỊT BÙN VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2186 ĐẤT THỊT VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2187 ĐẤT CÁT VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2188 ĐẶC TÍNH GIỮ NƯỚC CỦA MỘT SỐ LOẠI ĐẤT VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2189 CẤU TRÚC ĐẤT VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2190 ĐẤT-KHO DỰ TRỮ NƯỚC VÀ DINH DƯỠNG CHO CÂY TRỒNG VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2191 TẦNG LỌC NGƯỢC VIỆT NAM Tra cứu Trần Phương Diễm  
2192 ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU VIỆT NAM Tra cứu Trần Phương Diễm  
2193 XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM ĐẤT BẰNG TRỰC GIÁC VIỆT NAM Tra cứu Trần Phương Diễm  
2194 THỦY LỢI PHÍ-CÁCH XÂY DỰNG MỨC THU CHI VÀ QUẢN LÝ THỦY LỢI PHÍ VIỆT NAM Tra cứu Trần Phương Diễm  
2195 QUẢN LÝ VÀ BẢO DƯỠNG TRẠM BƠM VIỆT NAM Tra cứu Trần Phương Diễm  
2196 QUẢN LÝ VÀ BẢO DƯỠNG HỒ CHỨA NƯỚC VIỆT NAM Tra cứu Trần Phương Diễm  
2197 BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KÊNH MƯƠNG VIỆT NAM Tra cứu Trần Phương Diễm  
2198 NHỮNG ĐIỂM CẦN CHÚ Ý KHI QUAN SÁT ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG TƯỚI VIỆT NAM Tra cứu Trần Phương Diễm  
2199 HỆ THỐNG THỦY NÔNG VÀ SƠ ĐỒ HỆ THỐNG VIỆT NAM Tra cứu Trần Phương Diễm  
2200 KỸ THUẬT ĐƠN GIẢN TRONG QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VIỆT NAM Tra cứu Trần Phương Diễm