2201-2250

2201 GIỚI VÀ VẤN ĐỀ THỦY LỢI VIỆT NAM Tra cứu Trần Phương Diễm  
2202 KHÁI NIỆM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ GIỚI VIỆT NAM Tra cứu Trần Phương Diễm  
2203 TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI THAM GIA QUẢN LÝ THỦY NÔNG VIỆT NAM Tra cứu Trần Phương Diễm  
2204 TIÊU CHUẨN CỦA NGƯỜI THAM GIA VÀO BAN QUẢN LÝ VÀ TỔ THỦY NÔNG VIỆT NAM Tra cứu Trần Phương Diễm  
2205 QUẢN LÝ THỦY NÔNG THEO MÔ HÌNH HỘI NGƯỜI DÙNG NƯỚC VIỆT NAM Tra cứu Trần Phương Diễm  
2206 KHÁI NIỆM VÀ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN VỀ HỘI NGƯỜI DÙNG NƯỚC VIỆT NAM Tra cứu Trần Phương Diễm  
2207 VAI TRÒ CỦA NÔNG DÂN TRONG HỆ THỐNG THỦY LỢI VIỆT NAM Tra cứu Trần Phương Diễm  
2208 XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM TƯỚI NƯỚC CHO CÂY TRỒNG CẠN VIỆT NAM Tra cứu Trần Phương Diễm  
2209 TƯỚI TIÊU CHO ĐẬU XANH VIỆT NAM Tra cứu Trần Phương Diễm  
2210 TƯỚI NƯỚC CHO ĐẬU XANH VIỆT NAM Tra cứu Trần Phương Diễm  
2211 TƯỚI TIÊU NƯỚC CHO LẠC VIỆT NAM Tra cứu Trần Phương Diễm  
2212 TƯỚI NƯỚC CHO LẠC VIỆT NAM Tra cứu Trần Phương Diễm  
2213 TƯỚI TIÊU NGÔ VIỆT NAM Tra cứu Trần Phương Diễm  
2214 TƯỚI NƯỚC CHO NGÔ VIỆT NAM Tra cứu Trần Phương Diễm  
2215 TƯỚI NƯỚC CHO LÚA (TƯỚI DƯỠNG) VIỆT NAM Tra cứu Trần Phương Diễm  
2216 TƯỚI NƯỚC CHO MẠ RUỘNG VIỆT NAM Tra cứu Trần Phương Diễm  
2217 TƯỚI TIÊU CHO CÂY LÚA VIỆT NAM Tra cứu Trần Phương Diễm  
2218 TƯỚI NƯỚC CHO LÚA VIỆT NAM Tra cứu Trần Phương Diễm  
2219 TƯỚI NƯỚC CHO CÁC LOẠI CÂY NÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU VIỆT NAM Tra cứu Trần Phương Diễm  
2220 TƯỚI DẢI VIỆT NAM Tra cứu Trần Phương Diễm  
2221 TƯỚI RÃNH VIỆT NAM Tra cứu Trần Phương Diễm  
2222 TƯỚI NGẬP VIỆT NAM Tra cứu Trần Phương Diễm  
2223 TRÌNH TỰ XÁC ĐỊNH NGUỒN NƯỚC NGẦM BẰNG CẢM XẠ VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2224 DỤNG CỤ VÀ QUY TẮC ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CẢM XẠ VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2225 KHÁI NIỆM VỀ CẢM XẠ VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2226 TÌM NGUỒN NƯỚC NGẦM BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẢM XẠ VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2227 PHƯƠNG PHÁP TƯỚI BẰNG ĐƯỜNG ỐNG GIÁ RẺ VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2228 THIẾT BỊ VÀ VẬT LIỆU CẦN THIẾT CỦA HỆ THỐNG TƯỚI NƯỚC NGẦM THỦ CÔNG VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2229 KỸ THUẬT LẮP ĐẶT VÀ TƯỚI NƯỚC NGẦM THỦ CÔNG VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2230 CẤU TẠO CỦA THIẾT BỊ NƯỚC TƯỚI NGẦM THỦ CÔNG VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2231 PHƯƠNG PHÁP TƯỚI NGẦM THỦ CÔNG VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2232 MỘT SỐ THÔNG SỐ KỸ THUẬT KHI TƯỚI NHỎ GIỌT VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2233 CẤU TẠO HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2234 PHƯƠNG PHÁP TƯỚI NHỎ GIỌT VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2235 HỆ THỐNG TƯỚI PHUN MƯA VỚI THIẾT BỊ PHUN NHỎ VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2236 HỆ THỐNG TƯỚI PHUN MƯA VỚI ỐNG NỐI DI ĐỘNG VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2237 XÁC ĐỊNH MỘT SỐ THÔNG SỐ KỸ THUẬT Ở HỆ THỐNG TƯỚI PHUN MƯA VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2238 HỆ THỐNG TƯỚI PHUN MƯA DI ĐỘNG VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2239 HỆ THỐNG TƯỚI PHUN MƯA BÁN DI ĐỘNG VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2240 HỆ THỐNG TƯỚI PHUN MƯA BÁN CỐ ĐỊNH VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2241 HỆ THỐNG TƯỚI PHUN MƯA CỐ ĐỊNH TOÀN BỘ VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2242 HỆ THỐNG CỐ ĐỊNH CÓ VÒI PHUN DI ĐỘNG VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2243 PHÂN LOẠI HỆ THỐNG TƯỚI PHUN MƯA VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2244 ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG TƯỚI PHUN MƯA VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2245 PHƯƠNG PHÁP TƯỚI PHUN MƯA VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2246 SO SÁNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU GIỮA PHƯƠNG PHÁP TƯỚI BẰNG ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC VÀ PHƯƠNG PHÁP TƯỚI MẶT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2247 PHÂN LOẠI HỆ THỐNG TƯỚI BẰNG ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2248 CẤU TẠO HỆ THỐNG TƯỚI BẰNG ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2249 PHƯƠNG PHÁP TƯỚI BẰNG ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý  
2250 BIỆN PHÁP GIẢM BỚT SỰ THIẾU NƯỚC TRONG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Tra cứu Nguyễn Đức Quý