Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng

Thứ sáu - 05/02/2016 00:27
Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Công thức tính khoảng cách.
Hình 1. Khoảng cách từ điểm đến mặt

Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng. Khoảng cách từ điểm ${M_0}\left( {{x_0};{y_0};{z_0}} \right)$ đến mp $\left( P \right):Ax + By + Cz + D = 0,$ ký hiệu $d\left( {{M_0},\left( P \right)} \right),$ được tính theo công thức $$d\left( {{M_0},\left( P \right)} \right) = \frac{{\left| {A{x_0} + B{y_0} + C{z_0} + D} \right|}}{{\sqrt {{A^2} + {B^2} + {C^2}} }}.$$Ví dụ 1. Tính khoảng cách từ điểm ${M_0}\left( {2;1; - 3} \right)$  đến mặt phẳng $\left( P \right):2x - y - 2z - 3 = 0.$

Giải. Ta có $$d\left( {{M_0},\left( P \right)} \right) = \frac{{\left| {2 \cdot 2 - 1 - 2\left( { - 3} \right) - 3} \right|}}{{\sqrt {{2^2} + {{\left( { - 1} \right)}^2} + {{\left( { - 2} \right)}^2}} }} = 2.$$
 
Bài tập 

(nhiều bài tập hơn khi đăng ký học tại Trung tâm Cùng học toán)


 

 

Tác giả bài viết: Cùng Học Toán

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Góp ý hoặc một bài toán của Quý học viên hoặc Quý Phụ Huynh

Mã bảo mật