Ba điểm thẳng hàng - Bốn điểm đồng phẳng

  •   04/02/2016 03:51:00 AM
  •   Đã xem: 60637
  •   Phản hồi: 0

Điều kiện để ba điểm thẳng hàng trong không gian. Điều kiện để bốn điểm không đồng phẳng trong không gian. ...

Xem chi tiết

Tích có hướng và ứng dụng

  •   03/02/2016 12:51:00 PM
  •   Đã xem: 88821
  •   Phản hồi: 0

Định nghĩa tích có hướng. Công thức tích có hướng của hai vector trong không gian. Tính chất của tích có hướng. Ứng dụng tích có hướng để tính diện tích hình bình hành. Ứng dụng tích có hướng tính thể tích của khối chóp và khối hộp. Quan hệ của tích có hướng và sự đồng phẳng của các vector. ...

Xem chi tiết

Hệ toạ độ Decart vuông góc

  •   03/02/2016 09:06:00 AM
  •   Đã xem: 4073
  •   Phản hồi: 0

Hệ toạ độ Decart vuông góc trong không gian. Toạ độ của một vector. Toạ độ của một điểm. ...

Xem chi tiết