Bất đẳng thức trung bình QM⩾AM⩾GM⩾HM cho hai số

  •   07/02/2016 12:01:00 AM
  •   Đã xem: 4179
  •   Phản hồi: 0

Bất đẳng thức trung bình cộng. Bất đẳng thức trung bình nhân. Bất đẳng thức cô si. ...

Xem chi tiết

Các bất đẳng thức cơ bản

  •   06/02/2016 11:05:00 PM
  •   Đã xem: 4469
  •   Phản hồi: 0

Các bất đẳng thức cơ bản cần nhớ. ...

Xem chi tiết

Các tính chất cơ bản của bất đẳng thức

  •   06/02/2016 09:15:00 PM
  •   Đã xem: 4214
  •   Phản hồi: 0

Các tính chất cơ bản của bất đẳng thức. Các bất đẳng thức cơ bản cần nhớ. ...

Xem chi tiết