Công thức cộng xác suất

 •   02/02/2016 08:14:00 PM
 •   Đã xem: 11737
 •   Phản hồi: 0

Công thức cộng xác suất thứ nhất. Công thức cộng xác suất thứ hai. Công thức tính xác suất của biến cố đối. ...

Xem chi tiết

Xác suất có điều kiện

 •   02/02/2016 07:24:00 PM
 •   Đã xem: 12048
 •   Phản hồi: 0

Hai biến cố độc lập nhau. Xác suất có điều kiện. ...

Xem chi tiết

Xác suất của biến cố

 •   02/02/2016 07:14:00 PM
 •   Đã xem: 2130
 •   Phản hồi: 0

Công thức xác suất cổ điển. Tính chất cơ bản của xác suất. ...

Xem chi tiết

Quy tắc cộng. Quy tắc nhân

 •   02/02/2016 06:48:00 PM
 •   Đã xem: 11133
 •   Phản hồi: 2

Giới thiệu quy tắc cộng. Quy tắc nhân. ...

Xem chi tiết

Hoán vị

 •   26/01/2016 09:23:00 PM
 •   Đã xem: 2548
 •   Phản hồi: 0

Định nghĩa hoán vị. Hoán vị ngang. Hoán vị tròn. Phân biệt hoán vị tròn và hoán vị nhân. ...

Xem chi tiết

Phép thử và biến cố

 •   26/01/2016 09:18:00 PM
 •   Đã xem: 7307
 •   Phản hồi: 0

Phép thử. Biến cố. Biến cố ngẫu nhiên. Biến cố bất khả. Biến cố chắc chắn. Biến cố hợp. Biến cố giao. Biến cố sơ cấp. Biến cố đối. ...

Xem chi tiết

Nhị thức Newton

 •   26/01/2016 09:15:00 PM
 •   Đã xem: 4516
 •   Phản hồi: 0

Công thức khai triển nhị thức Newton. Tìm hệ số của số hạng trong khai triển nhị thức Newton. Tìm số hạng trong khai triển nhị thức Newton. Tính tổng các hệ số trong khai triển nhị thức Newton. Tam giác Pascal. ...

Xem chi tiết

Chỉnh hợp và Tổ Hợp

 •   26/01/2016 08:11:00 PM
 •   Đã xem: 19140
 •   Phản hồi: 0

Chỉnh hợp. Tổ hợp. Phân biệt chỉnh hợp và tổ hợp. Công thức chỉnh hợp và tổ hợp. ...

Xem chi tiết