Bất phương trình bậc hai

 •   11/05/2016 01:03:00 PM
 •   Đã xem: 41180
 •   Phản hồi: 0

Bất phương trình bậc hai ...Xem chi tiết

Dấu của tam thức bậc hai

 •   10/05/2016 05:25:00 PM
 •   Đã xem: 6889
 •   Phản hồi: 0

Dấu của tam thức bậc hai ...Xem chi tiết

Định lý Viet

 •   08/05/2016 05:23:00 PM
 •   Đã xem: 1760
 •   Phản hồi: 0

Định lý Viet ...Xem chi tiết

Phương trình bậc hai

 •   08/05/2016 12:20:00 PM
 •   Đã xem: 2412
 •   Phản hồi: 0

Phương trình bậc hai. Công thức tính nghiệm của phương trình bậc hai. ...Xem chi tiết