Bài toán giao tuyến: đi qua hai điểm

Thứ ba - 23/02/2016 15:08
Cách xác định giao tuyến của hai mặt phẳng. Xác định giao tuyến đi qua hai điểm.
Hình 1. $\Delta$ qua $A$ và $B$


Giao tuyến. Nếu hai mặt phẳng $(P)$ và $(Q)$ cắt nhau theo đường thẳng $\Delta$ thì đường thẳng này được gọi là giao tuyến của $(P)$ và $(Q)$. Khi đó ta cũng viết $\Delta  = \left( P \right) \cap \left( Q \right)$.

Trong bài này sẽ bàn đến bài toán tìm giao tuyến bằng cách xác định hai điểm phân biệt  mà giao tuyến này đi qua.
 
Hình 2. VÍ dụ 1Ví dụ 1. Hãy xác định giao tuyến của hai mặt $\left( {ABCD} \right)$ và $\left( {ABB'A'} \right)$. Rõ ràng $A$ và $B$ là hai điểm chung phân biệt của hai mặt phẳng này. Như vậy $$\left( {ABCD} \right) \cap \left( {ABB'A'} \right) = AB.$$

 
Hình 3. Ví dụ 2

Ví dụ 2. Cho hình chóp $S.ABCD$. Hãy xác định giao tuyến giữa hai mặt $\left( {SAC} \right)$ và $\left( {SBD} \right)$.
Giải. Trong mặt phẳng $\left( {ABCD} \right)$ gọi $E = AC \cap BD.$ Khi đó ta có $$\left. \begin{gathered}
  E \in AC \subset \left( {SAC} \right) \hfill \\
  E \in BD \subset \left( {SBC} \right) \hfill \\
\end{gathered}  \right\} \Rightarrow E \in \left( {SAC} \right) \cap \left( {SBC} \right)\,\,\,\,\,\,\left( 1 \right).$$ Hiển nhiên ta có $S \in \left( {SAC} \right) \cap \left( {SBC} \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 2 \right)$
Từ $\left( 1 \right)\& \left( 2 \right)$ suy ra $SE = \left( {SAC} \right) \cap \left( {SBC} \right).$ 

Ví dụ 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $AB > CD$. Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng $\left( {SBC} \right)$ và $\left( {SAD} \right).$
 
Hình 4. Ví dụ 3

Giải. Trong mặt phẳng đáy $\left( {ABCD} \right)$ gọi $E = AD \cap BC.$ Ta có
$$\left. \begin{gathered}
  E \in BC \subset \left( {SBC} \right) \hfill \\
  E \in AD \subset \left( {SAD} \right) \hfill \\
\end{gathered}  \right\} \Rightarrow E \in \left( {SBC} \right) \cap \left( {SAD} \right)\,\,\,\,\left( 1 \right)$$
Hiển nhiên ta có $S \in \left( {SBC} \right) \cap \left( {SAD} \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 2 \right)$
Từ $\left( 1 \right)\& \left( 2 \right)$ suy ra $SE = \left( {SBC} \right) \cap \left( {SAD} \right)\,.$

 


 
Bài tập 

(nhiều bài tập hơn khi đăng ký học tại Trung tâm Cùng học toán)
 

 

Tác giả bài viết: Cùng Học Toán

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Góp ý hoặc một bài toán của Quý học viên hoặc Quý Phụ Huynh

Mã bảo mật