Tỷ mỷ làm toán. Độc lập suy nghĩ.

https://cunghoctoan.com:443


Sách giáo khoa toán lớp 2

Sách giao khoa, sách bài tập toán lớp 2.
Sách giáo khoa và sách bài tập, vỡ bài tập toán lớp 2.
 
Sách giáo khoa
Nhà xuất bản: Giáo dục.
Loại tập tin: pdf.
Số trang: 184.
Tác giả: Đỗ Đình Hoan $\hbox{(chủ biên)}$, Nguyễn Áng, Đỗ Tiến Đạt, Đỗ Trung Hiệu, Đào Thái Lai.
Năm xuất bản: 2010
$\hbox{(tái bản lần thứ tám).}$
Phần 1, Phần 2.

Tác giả bài viết: Ths. Huỳnh Việt Khánh