Tỷ mỷ làm toán. Độc lập suy nghĩ.

https://cunghoctoan.com:443


Sách giáo khoa toán lớp 3

Sách giáo khoa toán, sách bài tập toán lớp 3.
Sách giáo khoa và sách bài tập, vỡ bài tập toán lớp 3.
 
Sách giáo khoa
Nhà xuất bản: Giáo dục.
Loại tập tin: pdf.
Số trang: 181.
Tác giả: Đỗ Đình Hoan $\hbox{(chủ biên)}$, Nguyễn Áng, Đỗ Trung Hiệu, Trần Diên Hiển, Phạm Thanh Tâm, Vũ Dương Thuỵ.
Năm xuất bản: 2011
$\hbox{(tái bản lần thứ bảy).}$
Phần 1, Phần 2.

Tác giả bài viết: Ths. Huỳnh Việt Khánh