Tỷ mỷ làm toán. Độc lập suy nghĩ.

http://cunghoctoan.com


Sách giáo khoa toán lớp 9

Sách giáo khoa toán lớp 9. Sách bài tập toán lớp 9.
Sách giáo khoa và sách bài tập, vỡ bài tập toán lớp 9.
 
Sách giáo khoa
Tập 1
Tập 2
Nhà xuất bản: Giáo dục.
Loại tập tin: pdf.
Số trang: 128.
Tác giả: Phan Đức Chính $\hbox{(tổng chủ biên)}$,
Tôn Thân $\hbox{(chủ biên)}$,
Trần Phương Dung, Lê Văn Hồng, Nguyễn Hữu Thảo.

Năm xuất bản: 2011.
$\hbox{(tái bản lần thứ sáu).}$
Phần 1, Phần 2.
Nhà xuất bản: Giáo dục.
Loại tập tin: pdf.
Số trang: 133.
Tác giả: Phan Đức Chính $\hbox{(tổng chủ biên)}$,
Tôn Thân $\hbox{(chủ biên)}$,
Nguyễn Duy Đoan, Phạm Gia Đức, Trương Công Thành, Nguyễn Duy Thuận.

Năm xuất bản: 2011.
$\hbox{(tái bản lần thứ sáu).}$
Phần 1, Phần 2.

Tác giả bài viết: Ths. Huỳnh Việt Khánh