Đạo hàm của hàm hợp

 •   19/03/2016 04:32:00 PM
 •   Đã xem: 50385
 •   Phản hồi: 0

Công thức đạo hàm của hàm hợp. Cách tính đạo hàm của hàm hợp. ...

Xem chi tiết

Đạo hàm của các hàm số cơ bản

 •   19/03/2016 04:24:00 PM
 •   Đã xem: 2700
 •   Phản hồi: 0

Đạo hàm của các hàm số cơ bản. ...

Xem chi tiết

Đạo hàm

 •   19/03/2016 06:40:00 AM
 •   Đã xem: 2440
 •   Phản hồi: 0

Đạo hàm. Đạo hàm của hàm số tại một điểm. Đạo hàm của hàm số trên một khoảng. Đạo hàm của hàm số trên một đoạn. ...

Xem chi tiết

Ứng dụng hàm số liên tục chứng minh phương trình có nghiệm

 •   19/03/2016 05:40:00 AM
 •   Đã xem: 7967
 •   Phản hồi: 0

Ứng dụng hàm số liên tục chứng minh phương trình có nghiệm. ...

Xem chi tiết

Hàm số liên tục

 •   18/03/2016 09:31:00 AM
 •   Đã xem: 2038
 •   Phản hồi: 0

Hàm số liên tục. Hàm số liên tục tại một điểm. Hàm số liên tục trên một khoảng. ...

Xem chi tiết

Giới hạn của hàm số

 •   17/03/2016 06:01:00 PM
 •   Đã xem: 3449
 •   Phản hồi: 0

Giới hạn của hàm số. Giới hạn một phía. Giới hạn trái. Giới hạn phải. Giới hạn tại vô cực. Giới hạn vô hạn. ...

Xem chi tiết

Giới hạn của dãy số

 •   15/03/2016 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 3513
 •   Phản hồi: 0

Giới hạn của dãy số. Biễu diễn các số hạng của dãy số trên trục số. Giới hạn hữu hạn. Giới hạn vô hạn. ...

Xem chi tiết

Cấp số nhân

 •   14/03/2016 06:11:00 AM
 •   Đã xem: 1962
 •   Phản hồi: 0

Cấp số nhân. Công bội của cấp số nhân. Công thức tìm số hạng tổng quát của một cấp số nhân. Tổng $n$ số hạng đầu tiên của một cấp số nhân. ...

Xem chi tiết

Cấp số cộng

 •   12/03/2016 05:18:00 PM
 •   Đã xem: 2147
 •   Phản hồi: 0

Cấp số cộng. Công thức tính số hạng tổng quát của một cấp số cộng. Tổng của $n$ số hạng đầu tiên của cấp số cộng. ...

Xem chi tiết

Dãy số

 •   12/03/2016 01:56:00 PM
 •   Đã xem: 1975
 •   Phản hồi: 0

Khái niệm dãy số ...

Xem chi tiết

Phương pháp quy nạp toán học

 •   12/03/2016 04:57:00 AM
 •   Đã xem: 1945
 •   Phản hồi: 0

Phương pháp quy nạp toán học ...

Xem chi tiết