Tích phân hàm vô tỷ

 •   08/02/2016 10:29:00 PM
 •   Đã xem: 2575
 •   Phản hồi: 0

Tích phân hàm vô tỷ. Tích phân có chứa căn thức. ...

Xem chi tiết

Tích phân hàm hữu tỷ

 •   08/02/2016 08:40:00 PM
 •   Đã xem: 2510
 •   Phản hồi: 0

Tích phân hàm hữu tỷ. ...

Xem chi tiết

Tích phân từng phần

 •   08/02/2016 08:28:00 PM
 •   Đã xem: 1818
 •   Phản hồi: 0

Phương pháp tích phân từng phần. Công thức tích phân từng phần. ...

Xem chi tiết

Tích phân theo phương pháp đổi biến

 •   08/02/2016 08:10:00 PM
 •   Đã xem: 1992
 •   Phản hồi: 0

Công thức đổi biến. Tích phân theo phương pháp đổi biến. ...

Xem chi tiết

Tích phân chứa trị tuyệt đối

 •   08/02/2016 07:43:00 PM
 •   Đã xem: 4141
 •   Phản hồi: 0

Tích phân chứa trị tuyệt đối. Cách tính tích phân của hàm chứa trị tuyệt đối ...

Xem chi tiết

Tích phân xác định

 •   08/02/2016 05:06:00 PM
 •   Đã xem: 1930
 •   Phản hồi: 0

Công thức tính tích phân xác định. Công thức Newton-Leibnizt. Diện tích hình thang cong. Ý nghĩa có tích phân. ...

Xem chi tiết

Nguyên hàm của một số hàm số cơ bản

 •   08/02/2016 02:31:00 AM
 •   Đã xem: 3636
 •   Phản hồi: 0

Định nghia nguyên hàm. Nguyên hàm của một số hàm số cơ bản. Nguyên hàm của hàm đa thức. Nguyên hàm của hàm lượng giác. Nguyên hàm của hàm mũ. Nguyên hàm của hàm logarit. ...

Xem chi tiết