Phương trình đẳng cấp bậc cao

 •   07/02/2016 01:02:00 PM
 •   Đã xem: 6808
 •   Phản hồi: 0

Phương trình lượng giác đẳng cấp bậc cao. ...

Xem chi tiết

Phương trình lượng giác đẳng cấp bậc hai

 •   07/02/2016 12:27:00 PM
 •   Đã xem: 15418
 •   Phản hồi: 0

Phương trình lượng giác đẳng cấp bậc hai ...

Xem chi tiết

Phương trình đối xứng đối với $\sin x$ và $\cos x$

 •   07/02/2016 11:55:00 AM
 •   Đã xem: 3433
 •   Phản hồi: 0

Phương trình đối xứng đối với $\sin x$ và $\cos x$. Phương trình đối xứng đối với $\tan x$ và $\cot x$. ...

Xem chi tiết

Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác

 •   07/02/2016 11:18:00 AM
 •   Đã xem: 7285
 •   Phản hồi: 0

Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác. Phương trình quy được về bậc hai đối với một hàm số lượng giác. ...

Xem chi tiết

Phương trình bậc nhất đối với $\sin x $ và $\ cos x$

 •   07/02/2016 10:34:00 AM
 •   Đã xem: 4028
 •   Phản hồi: 0

Phương trình bậc nhất đối với $\sin x$ và $\cos x$ và các ví dụ. Điều kiện có nghiệm của phương trình bậc nhất đối với $\sin x$ và $\cos x$. ...

Xem chi tiết

Công thức lượng giác

 •   07/02/2016 06:57:00 AM
 •   Đã xem: 2797
 •   Phản hồi: 0

Công thức cộng. Công thức nhân. Công thức biến đổi tổng thành tích. Công thức biến đổi tích thành tổng. Công thức nhân đôi. Công thức nhân ba. ...

Xem chi tiết

Biễu diễn lượng giác

 •   07/02/2016 06:33:00 AM
 •   Đã xem: 18413
 •   Phản hồi: 0

Biểu diễn một góc trên đường tròn lượng giác bởi các điểm. Cách hợp và giao nghiệm của phương trình lượng giác có điều kiện sau này. ...

Xem chi tiết

Phương trình lượng giác cơ bản

 •   07/02/2016 05:08:00 AM
 •   Đã xem: 2520
 •   Phản hồi: 0

Các phương trình lượng giác cơ bản ...

Xem chi tiết

Công thức cung - góc liên kết

 •   07/02/2016 03:39:00 AM
 •   Đã xem: 13248
 •   Phản hồi: 0

Hai góc đối nhau. Hai góc phụ nhau. Hai góc bù nhau. Sai góc hơn kém pi. Hai góc hơn kém pi/2. ...

Xem chi tiết

Đường tròn lượng giác

 •   06/02/2016 03:27:00 PM
 •   Đã xem: 99767
 •   Phản hồi: 1

Đường tròn lượng giác. Chiều âm và chiều dương của đường tròn lượng giác. Định nghĩa các hàm lượng giác trên đường tròn lượng giác. ...

Xem chi tiết