Phép đối xứng tâm

  •   24/03/2016 04:49:00 AM
  •   Đã xem: 6229
  •   Phản hồi: 0

Phép đối xứng tâm. Công thức toạ độ của phép đối xứng tâm. ...Xem chi tiết

Phép đối xứng trục

  •   22/03/2016 12:25:00 PM
  •   Đã xem: 26430
  •   Phản hồi: 0

Phép đối xứng trục. Công thức toạ độ của phép đối xứng trục. ...Xem chi tiết

Phép tịnh tiến

  •   20/03/2016 07:41:00 AM
  •   Đã xem: 10074
  •   Phản hồi: 2

Phép tịnh tiến. Công thức toạ độ của phép tịnh tiến. ...Xem chi tiết