Bất đẳng thức trung bình QM⩾AM⩾GM⩾HM cho hai số

  •   06/02/2016 06:01:00 PM
  •   Đã xem: 2000
  •   Phản hồi: 0

Bất đẳng thức trung bình cộng. Bất đẳng thức trung bình nhân. Bất đẳng thức cô si. ...Xem chi tiết

Các bất đẳng thức cơ bản

  •   06/02/2016 05:05:00 PM
  •   Đã xem: 3076
  •   Phản hồi: 0

Các bất đẳng thức cơ bản cần nhớ. ...Xem chi tiết

Các tính chất cơ bản của bất đẳng thức

  •   06/02/2016 03:15:00 PM
  •   Đã xem: 1806
  •   Phản hồi: 0

Các tính chất cơ bản của bất đẳng thức. Các bất đẳng thức cơ bản cần nhớ. ...Xem chi tiết