2301-2350

2301 ĐẠI TRÀNG VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2302 RUỘT NON VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2303 DẠ DÀY-TÁ TRÀNG VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2304 THỰC QUẢN VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2305 KỸ THUẬT CHỤP X-QUANG HỆ TIÊU HÓA VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2306 THUỐC CẢN QUANG, TAI BIẾN VÀ CÁCH XỬ TRÍ VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2307 THUỐC CẢN QUANG TAI BIẾN VÀ CÁCH XỬ TRÍ VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2308 KỸ THUẬT CHỤP X-QUANG CÓ CHUẨN BỊ VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2309 RĂNG VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2310 HÀM DƯỚI ẾCH (HÀM ẾCH) VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2311 LỒI CẦU XƯƠNG HÀM DƯỚI VÀ KHỚP THÁI DƯƠNG HÀM VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2312 XƯƠNG CHÍNH MŨI VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2313 MÓM CHÂM TƯ THẾ NADEAU VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2314 TAI XƯƠNG CHŨM (TƯ THÉ CHAUSSE III) VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2315 TAI XƯƠNG CHŨM (TƯ THẾ MAYER) VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2316 XƯƠNG ĐÁ (TƯ THẾ STENVERS) VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2317 XƯƠNG CHŨM (TƯ THẾ SCHULLER) VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2318 LỖ THỊ GIÁC VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2319 CUNG TIẾP XƯƠNG GÒ MÁ VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2320 HỐ MẮT-XƯƠNG GÒ MÁ VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2321 HỐ YÊN VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2322 TẦN GIỮA VÀ SAU NỀN SỌ-WORMS BRETTON VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2323 NỀN SỌ-HIRTZ VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2324 XOANG-BLONDEAU VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2325 SỌ (THẲNG NGHIÊNG) VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2326 ĐẠI CƯƠNG VỀ CHỤP SỌ MẶT VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2327 KỸ THUẬT CHỤP X-QUANG XƯƠNG SỌ MẶT VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2328 CỘT SỐNG THẮT LƯNG VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2329 CỘT SỐNG LƯNG VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2330 CỘT SỐNG CỔ VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2331 KỸ THUẬT CHỤP X-QUANG CỘT SỐNG VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2332 KHUNG CHẬU VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2333 BỤNG (KHÔNG CHUẨN BỊ) VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2334 HỆ TIẾT NIỆU (KHÔNG CHUẨN BỊ) VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2335 KỸ THUẬT CHỤP X-QUANG BỤNG-TIẾT NIỆU-KHUNG CHẬU VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2336 XƯƠNG BẢ VAI VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2337 XƯƠNG ỨC VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2338 KHỚP ỨC ĐÒN VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2339 XƯƠNG ĐÒN VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2340 XƯƠNG SƯỜN VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2341 PHỔI VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2342 KỸ THUẬT CHỤP X-QUANG PHỔI VÀ KHUNG XƯƠNG LỒNG NGỰC VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2343 XƯƠNG KHỚP BÀN TAY VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2344 CỔ TAY VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2345 KHUỶU TAY VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2346 KHỚP VAI VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2347 XƯƠNG CẲNG TAY VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2348 XƯƠNG CÁNH TAY VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2349 KỸ THUẬT CHỤP X-QUANG XƯƠNG KHỚP CHI TRÊN VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế
2350 XƯƠNG KHỚP BÀN NGÓN CHÂN VIỆT NAM Ảnh CHỦ BIÊN PHẠM MINH THÔNG Y tế