Căn của số phức

 •   18/04/2016 01:57:00 PM
 •   Đã xem: 4088
 •   Phản hồi: 0

Căn của số phức. Công thức xác định căn của số phức. ...

Xem chi tiết

Một vài tính chất cơ bản của môđun và argument

 •   18/04/2016 08:40:00 AM
 •   Đã xem: 25224
 •   Phản hồi: 0

Một vài tính chất cơ bản của môđun và argument. Công thức Euler cho số phức. Công thức Moirve. ...

Xem chi tiết

Sự biểu diễn của số phức

 •   05/04/2016 06:14:00 AM
 •   Đã xem: 9771
 •   Phản hồi: 0

Mặt phẳng phức. Dạng lượng giác của số phức. Căn và luỹ thừa của số phức. ...

Xem chi tiết

Số phức

 •   31/03/2016 05:29:00 AM
 •   Đã xem: 2059
 •   Phản hồi: 0

Định nghĩa số phức. Các cách biểu diễn một số phức. Mặt phẳng phức. ...

Xem chi tiết