Nhóm có cấp nhỏ hơn 7

  •   29/04/2016 12:55:00 AM
  •   Đã xem: 2796
  •   Phản hồi: 0

Nhóm có cấp nhỏ hơn 7 ...

Xem chi tiết

Mọi nhóm giao hoán cấp 6 đều cyclic

  •   29/04/2016 12:43:00 AM
  •   Đã xem: 2637
  •   Phản hồi: 0

Mọi nhóm giao hoán cấp 6 đều cyclic ...

Xem chi tiết

Nhóm đối xứng của tam giác đều - symmetry group of the regular triangle

  •   25/04/2016 06:14:00 PM
  •   Đã xem: 3362
  •   Phản hồi: 0

Nhóm đối xứng của tam giác đều. Lý thuyết nhóm. ...

Xem chi tiết