Phép đối xứng tâm

  •   24/03/2016 03:49:00 PM
  •   Đã xem: 7622
  •   Phản hồi: 0

Phép đối xứng tâm. Công thức toạ độ của phép đối xứng tâm. ...

Xem chi tiết

Phép đối xứng trục

  •   22/03/2016 11:25:00 PM
  •   Đã xem: 29195
  •   Phản hồi: 0

Phép đối xứng trục. Công thức toạ độ của phép đối xứng trục. ...

Xem chi tiết

Phép tịnh tiến

  •   20/03/2016 06:41:00 PM
  •   Đã xem: 12989
  •   Phản hồi: 2

Phép tịnh tiến. Công thức toạ độ của phép tịnh tiến. ...

Xem chi tiết