Phép đối xứng tâm

  •   24/03/2016 04:49:00 PM
  •   Đã xem: 6901
  •   Phản hồi: 0

Phép đối xứng tâm. Công thức toạ độ của phép đối xứng tâm. ...Xem chi tiết

Phép đối xứng trục

  •   23/03/2016 12:25:00 AM
  •   Đã xem: 27623
  •   Phản hồi: 0

Phép đối xứng trục. Công thức toạ độ của phép đối xứng trục. ...Xem chi tiết

Phép tịnh tiến

  •   20/03/2016 07:41:00 PM
  •   Đã xem: 11040
  •   Phản hồi: 2

Phép tịnh tiến. Công thức toạ độ của phép tịnh tiến. ...Xem chi tiết