2451-2500

2451 BIỂU DIỄN Ổ LĂN VÀ VÒNG BÍT VIỆT NAM Tra cứu TRẦN HỮU QUẾ, NGUYỄN VĂN TUẤN. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI.  
2452 BIỂU DIỄN BÁNH RĂNG, LÒ XO VIỆT NAM Tra cứu TRẦN HỮU QUẾ, NGUYỄN VĂN TUẤN. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI.  
2453 BIỂU DIỄN CÁC MỐI GHÉP BẰNG HÀN, DÁN VIỆT NAM Tra cứu TRẦN HỮU QUẾ, NGUYỄN VĂN TUẤN. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI.  
2454 REN VÀ CHI TIẾT CÓ REN VIỆT NAM Tra cứu TRẦN HỮU QUẾ, NGUYỄN VĂN TUẤN. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI.  
2455 CÁC HÌNH BIỂU DIỄN VIỆT NAM Tra cứu TRẦN HỮU QUẾ, NGUYỄN VĂN TUẤN. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI.  
2456 CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN VIỆT NAM Tra cứu TRẦN HỮU QUẾ, NGUYỄN VĂN TUẤN. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI.  
2457 CHỮ VIẾT VIỆT NAM Tra cứu TRẦN HỮU QUẾ, NGUYỄN VĂN TUẤN. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI.  
2458 NÉT VẼ VIỆT NAM Tra cứu TRẦN HỮU QUẾ, NGUYỄN VĂN TUẤN. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI.  
2459 TIÊU CHUẨN VỀ TRÌNH BÀY BẢN VẼ VIỆT NAM Tra cứu TRẦN HỮU QUẾ, NGUYỄN VĂN TUẤN. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI.  
2460 VẼ KỸ THUẬT THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VIỆT NAM GIÁO TRÌNH TRẦN HỮU QUẾ, NGUYỄN VĂN TUẤN. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI.  
2461 GIÁO TRÌNH VẬT LIỆU HÀN (SÁCH DÙNG CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC KỸ THUẬT) VIỆT NAM GIÁO TRÌNH VŨ HUY LÂN, BÙI VĂN HẠNH. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI.  
2462 GIÁO TRÌNH TRẮC ĐỊA BIỂN VIỆT NAM GIÁO TRÌNH TRẦN VIẾT TUÂN, PHẠM DOÃN MẬU. TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI, TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT  
2463 PHÂN TÍCH CHẾ ĐỘ XÁC LẬP ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN VÀ LƯỚI ĐIỆN VỚI VÍ DỤ ÁP DỤNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH TRONG MATLAB VIỆT NAM GIÁO TRÌNH ĐỖ XUÂN KHÔI. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Máy điện, chiếu sáng, bán dẫn, từ tính, quang học, điện tử, máy thông tin liên lạc, máy tính
2464 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÁY CÁN KIM LOẠI VÀ MÁY CÁN THÉP VIỆT NAM GIÁO TRÌNH ĐỖ HỮU NHƠN, ĐỖ THÀNH DŨNG. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI  
2465 CÔNG NGHỆ BÔI TRƠN VIỆT NAM GIÁO TRÌNH NGUYỄN XUÂN TOÀN. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Công nghiệp hoá chất
2466 BÀI TẬP LÝ THUYẾT CHÁY NGA GIÁO TRÌNH V. V. PÔ-ME-RA-XEV. NGƯỜI DỊCH ĐỖ VĂN THẮNG, TRƯƠNG NGỌC TUẤN  
2467 TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG MÁY CẮT ĐIỆN VIỆT NAM GIÁO TRÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC HÀ NỘI Máy điện, chiếu sáng, bán dẫn, từ tính, quang học, điện tử, máy thông tin liên lạc, máy tính
2468 GIẢ THUYẾT POINCARÉ CUỘC TÌM KIẾM HÌNH DẠNG VŨ TRỤ PHÁP SÁCH DONAL O'SHEA  
2469 MẠ KỀN LÝ THUYẾT VÀ ỨNG DỤNG VIỆT NAM GIÁO TRÌNH TRẦN MINH HOÀNG  
2470 KỸ THUẬT PHÒNG CHỐNG CHÁY-NỔ NHÀ CAO TẦNG (KỸ THUẬT PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ NHÀ CAO TẦNG) VIỆT NAM GIÁO TRÌNH BÙI MẠNH HÙNG Chất nổ, nhiên liệu, than, dầu, khí
2471 ĐÁNH GIÁ RỦI RO CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN BIỂN VIỆT NAM GIÁO TRÌNH PHAN VĂN KHÔI Chế tạo máy dân dụng
2472 VẬT LIỆU CƠ KHÍ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM GIÁO TRÌNH TRẦN THẾ SAN, NGUYỄN NGỌ PHƯƠNG. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.  
2473 TRẠM PHÁT VÀ LƯỚI ĐIỆN TÀU THỦY VIỆT NAM GIÁO TRÌNH THẬN NGỌC HOÀN, NGUYỄN TIẾN BAN. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI Máy điện, chiếu sáng, bán dẫn, từ tính, quang học, điện tử, máy thông tin liên lạc, máy tính
2474 TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ PHÂN TÍCH KHÍ HÒA TAN TRONG DẦU CÁCH ĐIỆN VIỆT NAM GIÁO TRÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC Máy nhiệt. Động cơ đốt trong
2475 KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH TRONG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VIỆT NAM GIÁO TRÌNH TRẦN TRUNG KIÊN. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI  
2476 KỸ THUẬT TÁCH HỖN HỢP NHIỀU CẤU TỬ. TẬP 2. TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ VIỆT NAM GIÁO TRÌNH NGUYỄN HỮU TÙNG  
2477 KỸ THUẬT HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG VIỆT NAM GIÁO TRÌNH NGUYỄN THỊ DIỆU VÂN  
2478 CƠ SỞ HÓA HỌC POLYME. TẬP I VIỆT NAM GIÁO TRÌNH PHAN THỊ MINH NGỌC, BÙI CHƯƠNG  
2479 THIẾT KẾ MÁY ĐIỆN VIỆT NAM GIÁO TRÌNH TRẦN KHÁNH HÀ, NGUYỄN HỒNG KHANH Máy điện, chiếu sáng, bán dẫn, từ tính, quang học, điện tử, máy thông tin liên lạc, máy tính
2480 KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VIỆT NAM SÁCH CHỦ BIÊN TẠ BÁ HƯNG Tiêu chuẩn, vật iệu, an toàn, rung.Hệ thống CAD/CAM, máy điều khiển bằng chương trình số
2481 ĐỘNG ĐẤT VÀ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CHỊU ĐỘNG ĐẤT VIỆT NAM GIÁO TRÌNH NGUYỄN LÊ NINH  
2482 ĐIỀU TỐC ĐỘNG CƠ VIỆT NAM GIÁO TRÌNH PHAN VĂN QUÂN. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI Máy nhiệt. Động cơ đốt trong
2483 XÂY DỰNG CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG CÔNG NGHỆ ĐÀ GIÁO DI ĐỘNG VIỆT NAM GIÁO TRÌNH ĐẶNG GIA NẢI  
2484 CÔNG NGHỆ IN HOA SẢN PHẨM DỆT MAY VIỆT NAM GIÁO TRÌNH NGUYỄN VĂN MAI Dệt
2485 TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC AN TOÀN VÀ SƠ CỨU TAI NẠN ĐIỆN VIỆT NAM GIÁO TRÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC Máy điện, chiếu sáng, bán dẫn, từ tính, quang học, điện tử, máy thông tin liên lạc, máy tính
2486 TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VIỆT NAM GIÁO TRÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC Máy nhiệt. Động cơ đốt trong
2487 TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ VẬN HÀNH NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN CHU TRÌNH HƠI NƯỚC VIỆT NAM GIÁO TRÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC Máy nhiệt. Động cơ đốt trong
2488 TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ BẢO DƯỠNG LÒ HƠI TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VIỆT NAM GIÁO TRÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC Máy nhiệt. Động cơ đốt trong
2489 Kỹ thuật trồng cây bơ (Kỹ thuật trồng bơ) VIỆT NAM Bài viết Nguyễn Lân Bàng Lâm nghiệp, cây ăn quả
2490 WMP VIỆT NAM Sách TRỊNH XUÂN THUẬN  
2491 Ý THỨC CON NGƯỜI VIỆT NAM Sách TRỊNH XUÂN THUẬN  
2492 VƯỜN TRẺ SAO VIỆT NAM Sách TRỊNH XUÂN THUẬN  
2493 VŨ TRỤ THẦN LINH-HUYỀN THOẠI VIỆT NAM Sách TRỊNH XUÂN THUẬN  
2494 VŨ TRỤ THẦN LINH VIỆT NAM Sách TRỊNH XUÂN THUẬN  
2495 VŨ TRỤ SONG SONG VIỆT NAM Sách TRỊNH XUÂN THUẬN  
2496 VŨ TRỤ SÁNG TẠO VIỆT NAM Sách TRỊNH XUÂN THUẬN  
2497 VŨ TRỤ QUAN SÁT ĐƯỢC VIỆT NAM Sách TRỊNH XUÂN THUẬN  
2498 VŨ TRỤ LUÂN HỒI VIỆT NAM Sách TRỊNH XUÂN THUẬN  
2499 VŨ TRỤ HUYỀN THOẠI VIỆT NAM Sách TRỊNH XUÂN THUẬN  
2500 VŨ TRỤ HỌC VIỆT NAM Sách TRỊNH XUÂN THUẬN