ĐỀ thi thử và ĐÁP ÁN kì thi Trung học phổ thông quốc gia 2016 môn Toán - Đề số 7

Thứ hai - 06/06/2016 15:34
ĐỀ thi thử và ĐÁP ÁN kì thi Trung học phổ thông quốc gia 2016 môn Toán - Đề số 7
TRUNG TÂM CÙNG HỌC TOÁN                 ĐỀ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016                    http://cunghoctoan.net                                                                       Môn thi: TOÁN.                  
   Đ Ề THI THỬ SỐ 7                                                 
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề.                                                                                                                                            ----------------------------Câu 1. $\hbox{[2 điểm]}$ Cho hàm số $y = {x^3} - 3{x^2} + mx + 1.$
1. Khảo sát và vẽ đồ thị $\left( C \right)$ của hàm số khi $ m =0$.                              
2. Tìm $m$  để hàm số có cực trị. Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị.
Câu 2. $\hbox{[1 điểm]}$ 1. Giải phương trình $2\log _{\frac{1}{2}}^2x - 5{\log _2}x + {3^{{{\log }_3}2}} = 0.$
2. Giaỉ phương trình $\cos 2x + 5 = 2\left( {2 - \cos x} \right)\left( {\sin x - \cos x} \right).$
Câu 3. $\hbox{[1 điểm]}$ Tích tích phân $I = \int\limits_{ - 1}^0 {\frac{{{x^2} - 1}}{{{{\left( {{x^2} + 1} \right)}^2}}}dx} .$
 
Câu 4. $\hbox{[1 điểm]}$ 1. Tìm môđun của số phức $z$ thoả điều kiện $z + \left( {2 + i} \right)\bar z = 3 + 5i.$ 
 2. Từ các số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số có 7 chữ số, trong đó chữ số 2 có mặt đúng 2 lần, chữ số 3 có mặt đúng 3 lần và các chữ số còn lại có mặt không quá 1 lần.    
 
Câu 5. $\hbox{[1 điểm]}$ Trong không gian $Oxyz$ cho mặt phẳng $\left( P \right):x + y - z + 1 = 0$ và đường thẳng $\left( d \right):\frac{{x - 2}}{1} = \frac{{y - 1}}{{ - 1}} = \frac{{z - 1}}{{ - 3}}.$ Gọi $I$ là giao điểm của $d$ và $\left( P \right).$ Viết phương trình đường thẳng $\Delta $ qua $I$ và nằm trong $\left( P \right)$ và vuông góc với $d$. 

Câu 6. $\hbox{[1 điểm]}$ Cho hình lăn trụ đứng tam giác$ABC.A'B'C'$ có đáy $ABC$ là tam giác vuông tại $A$ với $AC = a,\widehat {ACB} = {60^o},AC' = 3a.$ Tính thể tích khối lăn trụ và góc hợp bởi $BC'$ và $\left( {ACC'A'} \right).$  

Câu 7. Trong mặt phẳng $Oxy$ cho tam giác $ABC$ có diện tích bằng $\frac{3}{2},A\left( {2; - 3} \right),B\left( {3; - 2} \right).$ Tìm toạ độ điểm $C$ biết rằng điểm $C$ nằm trên đường thẳng $\left( d \right):3x - y - 4 = 0.$ 

Câu 8. $\hbox{[1 điểm]}$ Giải bất phương trình $8{x^3} + 2x < \left( {x + 2} \right)\sqrt {x + 1} ,x \in \mathbb{R}.$

Câu 9. Cho $x,y$ là hai số thực dương thoả $x + y = \frac{{17}}{4}.$ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
$$P = {x^2} + 11x + \frac{1}{{{y^2}}} + \frac{{2x + 11}}{y} + \frac{{3y}}{{xy + 1}}.$$

TRUNG TÂM CÙNG HỌC TOÁN
     

 

Tác giả bài viết: Ths. Huỳnh Việt Khánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Góp ý hoặc một bài toán của Quý học viên hoặc Quý Phụ Huynh

Mã bảo mật