Khoảng cách

Thứ ba - 29/03/2016 16:34
Khoảng cácht từ một điểm đến đường thẳng.
Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng. Khoảng cách từ điểm ${M_0}\left( {{x_0};{y_0}} \right)$ đến đường thẳng $\Delta :Ax + By + C = 0$, ký hiệu $d\left( {{M_0},\Delta } \right)$ được tính theo công thức $$d\left( {{M_0},\Delta } \right) = \frac{{\left| {A{x_0} + B{y_0} + C} \right|}}{{\sqrt {{A^2} + {B^2}} }}.$$

Ví dụ. Tính khoảng cách từ điểm ${M_0}\left( { - 1;2} \right)$ đến đường thẳng $\Delta :4x + 3y - 1 = 0$.
Giải. Ta có $$d\left( {{M_0},\Delta } \right) = \frac{{\left| {4 \cdot \left( { - 1} \right) + 3 \cdot 2 - 1} \right|}}{{\sqrt {{4^2} + {3^2}} }} = \frac{1}{5}.$$
 
 
Bài tập 

(nhiều bài tập hơn khi đăng ký học tại Trung tâm Cùng học toán)
 

 

Tác giả bài viết: Cùng Học Toán

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Góp ý hoặc một bài toán của Quý học viên hoặc Quý Phụ Huynh

Mã bảo mật